Company Logo
 
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
 
 
 
 
DOANH NGHIỆP CỦA ANH CHỊ
 
1. Loại hình kinh doanh của anh/chị?
 
 
 
2. Hãy liệt kê những sản phẩm và dịch vụ mà anh/chị cung cấp
 
THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
 
1.Tại sao khách hàng mua hàng từ doanh nghiệp của anh/chị mà không mua từ đối thủ cạnh tranh?
2. Tỷ lệ % thu hút khách hàng tiềm năng từ các nguồn sau là bao nhiêu 
3. Bao nhiêu % khách hàng tiềm năng thật sự mua hàng từ anh/chị 
4. Tỷ lệ chuyển đổi là ước tính hay đo lường
MỤC TIÊU KINH DOANH
1. Anh/chị hãy liệt kê doanh số và lợi nhuận doanh nghiệp 3 năm gần đây
2. Anh/chị dự đoán doanh nghiệp tăng trưởng bao nhiêu phần trăm trong 12 tháng tới?(chú ý thêm % sau con số anh/chị điền vào)

3. Anh/chị sẽ làm gì để đạt được mức tăng trưởng này?

Ghi chú: Điều này sẽ được giữ bí mật
 
BẢN THÂN ANH/CHỊ LÀ MỘT CHỦ DOANH NGHIỆP
1. Trung bình anh/chị dành bao nhiêu phần trăm thời gian cho những hoạt động sau (chú ý thêm % sau con số anh/chị điền vào):
 
2. Trên thang điểm 10, hãy đánh giá kỹ năng của anh/chị trong những lĩnh vực dưới đây với ít nhất là 1 và cao nhất là 10

3. Hãy mô tả những điểm mạnh của anh/chị với vai trò chủ doanh nghiệp.

 

4. Hãy mô tả những lĩnh vực anh/chị cảm thấy bản thân cần cải tiến với vai trò chủ doanh nghiệp.
5. Thử thách lớn nhất đối với doanh nghiệp của anh/chị là gì?
 
6. Sở thích của anh/chị là gì? Anh/chị dành thời gian cho những hoạt động ngoài thời gian làm việc như thế nào?
7. Giả sử anh/chị có đủ thời gian và nguồn lực tài chính để làm bất cứ điều gì mong muốn, anh/chị sẽ làm gì ngoài việc kinh doanh?
8. Điều gì mô tả đúng nhất về anh/chị?
 
ĐỘI NGŨ CỦA ANH/CHỊ
1. Trung bình có bao nhiêu nhân viên anh/chị đã tuyển dụng trong 3 năm vừa qua?
2. Anh/chị gặp những thách thức gì thường xuyên nhất liên quan đến vấn đề nhân sự?
3. Nếu có thể thay đổi đội ngũ nhân sự, anh/chị sẽ thay đổi ai trong 90 ngày tới?
 
ĐIỀU CÓ THỂ THAY ĐỔI
 
1. Có thông tin gì khác mà anh/chị cảm thấy cần chia sẻ trong buổi thảo luận trực tiếp với người coach?